Bækkehuset

Krøller eller ej

Sådan bor vi i dag

Set fra Bækkehusvej

og inde fra haven

DET VAR EN LANGSOM PROCES: Fra et bondehus med tilbygninger  (nærmest udhuse), en “entre”, hvor det regnede ned og et helt udslidt stråtag med skorsten

Langsomt begynder en udskiftning af mønning, senere vinduer og døre inde i huset – for så i 1976 at få hele toppen af huset fornyet og samtidig nye udvendige døre.

De gamle udbygninger på huset blev fjernet, og på nordsiden  kom en ekstra væg i leca-sten. På hjørnet mod nord / øst erstattede den helt den gamle væg med bindingsværk.

Gavlen her, til højre – mod nord –  må nok være den oprindelige, før de lave tilbygninger blev “klistret” på.

Sjove ting kom til syne, f.eks. omridset af en dør og et vindue – fra meget gamle dage.

Den sydlige gavl tror vi ikke er fra husets start. Inde i stuen ser det ud, som om den sydlige del er bygget til senere. Måske endda før Jens Fiskemand boede her. (Se evt billedet på forsiden af sektionen “Huset”, selv om det også her kan være svært at danne sig et indtryk af husets længde.)

Det er svært at se på billedet af ham, om huset slutter, hvor billedet gør det.

I alt fald så træet i bindingsværket meget mere elendigt ud i nordsiden, hvor det blev erstattet med en leca-væg i 1976. Det er til venstre på billedet, at den oprindelige tredjedel blev fjernet. Leca-væggen står en smule uden for den højre del af den gamle – af skræk for, at hele huset ville vælte, hvis vi kom for tæt på.

På et langt senere tidspunkt blev den sydlige gavl stabiliseret med beton –  efter vi havde lavet nyt gulv i den del af huset, som var den sidste rest med bræddegulv.

Og så kom vi hertil! Selv om der ikke er større ting, der skal laves, er der jo vedligeholdelse hvert år – og så kom der jo for omkring 30 år siden et udhus til!