Krøller eller ej

                                        Gamle dage

                                                                                       Bækkehuset lå her i 1813 – og sandsynligvis før.

                                                                                        Billedet her er taget af Hasse, nok sidst i 60’erne.

I 1813 gik staten bankerot. For at skaffe penge pålagde man alle eksisterende ejendomme en bankhæftelse. 

 

I “Ordbog over det danske sprog” (historisk ordbog 1700-1950) står forklaringen på en sådan:

 

“En ved oprettelsen af rigsbanken 1813 forordnet første prioritet på alle faste ejendomme og tiender.”       

 

                        Vi kunne se bankhæftelsen på tingbogs-udskriften, men har aldrig betalt til den!

           Tegningen er nok fra før 1972                                             Her cykler Egon Post (ca. 1973)                                         Det gamle hus, der dengang hed Gembo, er                                                                                                                                                                                                                                         fotograferet omkring 1965.