Bækkehuset

Krøller eller ej

                                        Gamle dage

                                                                                       Bækkehuset lå her i 1813 – og sandsynligvis før.

                                                                                        Billedet her er taget af Hasse, nok sidst i 60’erne.

På et tidspunkt kom en nabo, som havde sommerhus på Jasmingangen, og spurgte Helle, om hun var interesseret af et gammelt billede af Bækkehuset fra 1972 eller 73. Naboen var fotograf, så har nok selv taget billedet af situationen, som jeg (Helle) tydelig husker: Der var elektricitet indlagt i huset – men ikke i andre huse i sommerhusområdet. Men nu blev der rådet bod på dette – i alle husene. Ledningerne kom nu fra nordsiden, så jeg slap for ledninger i den “noget faldefærdige” syd-gavl!
Nogle år senere blev disse ledninger dog lagt ned i jorden og alle master fjernet.

 

I 1813 gik staten bankerot. For at skaffe penge pålagde man alle eksisterende ejendomme en bankhæftelse. 

I “Ordbog over det danske sprog” (historisk ordbog 1700-1950) står forklaringen på en sådan:

“En ved oprettelsen af rigsbanken 1813 forordnet første prioritet på alle faste ejendomme og tiender.”       

Vi kunne se bankhæftelsen på tingbogs-udskriften, men har aldrig betalt til den!

           Tegningen er nok fra før 1972                                             Her cykler Egon Post (ca. 1973)                                         Det gamle hus, der dengang hed Gembo, er                                                                                                                                                                                                                                         fotograferet omkring 1965.