Bækkehuset

Krøller eller ej

Sådan bor de vilde væsener – en oversigt

Vi har lavet, i alt fald påbegyndt, en oversigt over de “vilde” med-beboere, hvoraf de allerfleste er til stor glæde. Nogle kommer på besøg; andre bor her i kortere eller længere tid. Der er jo megen snak om biodiversitet og herunder såvel planter som dyr. Så jeg (Helle) fik lyst til at registrere de dyr, jeg træffer i haven. Det passer godt med min interesse for at fotografere. I starten drejer det sig om dyr – planterne kommer måske senere. Vi registrerer de dyr, vi har set og fotograferet – og er indtil videre tilfredse med, at der er et fotografi (taget af Hasse eller Helle) af det dyr, vi har set. Ikke nødvendigvis præcis det dyr, vi har set. Det vil til tider være et dyr af samme slags, der er fotograferet et helt andet sted – derfor indholdsfortegnelsen med henvisninger.

Fugle kun set flyvende i haven er  markeret med med ¤

Så kan man – hvis man er interesseret –  lidt hurtigere komme til det, man søger. Man klikker på dyrets betegnelse og skulle så gerne komme til en side med et foto. Indholdsfortegnelsen er i høj grad afhængig af, om vi har opdaget individerne (for ellers er de ikke nævnt). Der kan sagtens forekomme forkerte benævnelser, rettelser er meget velkomne. Listerne vil blive opdateret jævnligt!
(I nogle tilfælde kommer man til endnu en oversigt, så der kræves et klik mere)