Bækkehuset

Krøller eller ej

Oplevelser på resten af Sjælland

                                          Den flotte flotte fugl: RØD GLENTE.   Her er det ikke Tuse Næs, men i nærheden af Brorfelde

 RØRHØG, en han

FLYVENDE GRÅGÅS

STILLIDS

TO FLYVENDE STILLIDSER

                                                                                             GRÅGÅS i Frederiksberg Have – København

HAVØRNE MED UNGER I ULKERUP SKOV

Det var fantastisk! Vi har stået der i timevis i tre sæsoner (1915, 1916, 1917 og 1918) . Naturligvis med den tilladte afstand – 300m. – opmålt af skov-og naturstyrelsen.

Og selv med vore ret gode teler (med konvertere mm. svarende til 1400 mm.) kunne det ikke blive bedre. Men for os var det helt fantastisk!

 

                                                       Lidt mere almindeligt var det at se FISKEHEJRER  i Frederiksberg Have (København)

                                                                                Skovskaden her er også fotograferet i Frederiksberg Have.

       Så rygtedes det, at der var en BRUSHANE ved Holbæk havn. Den måtte vi se. Nu var den ikke i yngledragt – og måske en hun. Men sådan ser den altså ud!

  BRUNNAKKE eller PIBEAND hedder denne lille and, som vi har set mange steder

                           Navnet (PIBEAND) skulle vist stamme fra dens lyde / kald?

                     SPÆTMEJSEN er flere steder på hjemmesiden.   Den kravler op og ned ad træstammer – også med hovedet nedad!

                                                                      Planter  og nogle insekter – fotograferet på en tur til Saltbæk Vig

                    Den  lille plante er ganske få cm. høj – er vist nok en bregne – er ikke sikker!

           Den hedder ENKEL MÅNERUDE

                                                                                                 Den blå plante her over er vi ikke klar over navnet på.

                                                                                          Klokkeblomsten under hedder vist nok NIKKENDE KOBJÆLDE

Hasses billede af SKARVER Rørvig havn.